Людвигия Арагуая (Ludwigia inclinata var. Verticillata «Araguaia»)

Ludwigia inclinata var. verticillata ‘araguaia’

  Habitatı: Gьney Amerika
 • Uzunluk: 40 – 60 cm
 • Sıcaklık: 18 – 26 C
 • Işık İhtiyacı: Yьksek – Зok Yьksek
 • Su Sertliği Toleransı: 4 – 18
 • Uygun Ph Değeri: 6,5 – 7,4
 • Gelişim Hızı: Hızlı
 • Bakım İhtiyacı: Orta
 • Genel Bilgiler: Gцvde зapı 10 cm.’e varan bu bitkinin toplu şekilde dikimi yapılırken gцvdeler arasında yeterli boşluk bırakılmalıdır. Ludwigia inclinata var. verticillata ‘cuba’ya зok benzer ancak bu tьrьn yaprakları daha dardır ve daha az miktarda yan sьrgьn verir.

Ьye Yorumları

Bu Tьrь Besleyenler

Bu Tьrьn Эlanlarэ

Akvaryum Ansiklopedisi

Etkinlikler ve Paylaюэmlar

Hobici Rehberi

Akvaryum.Com

© Copyright 1999-2018 Akvaryum.com

Giriю Yap

Юifremi Unuttum

Юifre sэfэrlama mesajэnэzэ hangi yolla almak istersiniz?

Cep Telefonu Эle E-Posta Эle

Akvaryum.Com

Hoюgeldiniz!

* Bu bцlьm bundan sonra kendiliрinden aзэlmayacaktэr, eрer tekrar ulaюmak isterseniz sitenin saр ьstьndeki “Yцnlendirici ” tuюuna tэklayabilirsiniz.

Akvaryum hobisine yeni baюlayacaksanэz veya hobiyi tanэmak istiyorsanэz Hobiye Baюlangэз sekmesini, zaten hobinin iзerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki цzelliklerini gцrmek istiyorsanэz Hobici Kцюesi sekmesini, siteye akvaryumunuzda yaюadэрэnэz acil bir sorun nedeniyle ulaюtэysanэz Acil sekmesini, ilan bцlьmь ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek iзin Эlanlar sekmesini tэklayabilirsiniz.

Hobiye Baюlangэз

Akvaryum hobisi зok karmaюэk noktalara gidebildiрi gibi, зok basit de kalabilir. Yeni baюlayanlar iзin hazэrlanan makaleleri ve kurulumlarэ takip ederek siz de bu hobiye saрlam adэmlarla baюlagэз yapabilir, yaptэрэnэz baюlangэзtaki hatalarэ farkedip dьzeltebilirsiniz.

Hobiye baюlamayэ dьюьnьyorsanэz, hobiyi tanэmak, akvaryum hobisinde yapэlmэю gьzel akvaryumlarэ ve deрiюik canlэlarэ gцrmek istiyorsanэz Akvaryum Dьnyasэna Giriю makalesini okuyabilirsiniz.

Hangi filtre tipini almalэyэm, filtrede hangi malzemeleri kullanmalэyэm, kaз balэk besleyebilirim, ne kadar yem atmalэyэm gibi temel sorularэn cevaplandэрэ Akvaryum Serьvenine Эlk Adэm makalesine gцz atmanэzэ цneririz.

Akvaryum balэklarэnэn зok bьyьk yьzdesi ilk 3 hafta iзerisinde veya su deрiюiminden bir sьre sonra цlmektedir. Bunun nedenleri ve зцzьmь Yeni Tank Sendromu ve Azot Dцngьsь makalesinde aзэklanmэюtэr.

Yeni baюlayanlar iзin kurulmuю 80 litrelik цrnek bir akvaryumun fotoрraflanmэю kurulum aюamalarэnэ Kribensis – Yeni Baюlayanlar – 80 litre baрlantэsэndan okuyabilirsiniz.

Forumlarda ve makalelerde geзen, hobi ile ilgili bilmediрiniz kelimeleri sцzlьk bцlьmьnь kullanarak црrenebilirsiniz.

Sorularэnэzэ ьye olduktan sonra yeni ьye forumuna girip konu aзarak sorabilirsiniz.

Hobici Kцюesi

Plaket ve цdьllь Yarэюma’ya katэlэp canlэ veya akvaryumunuzu taзlandэrabilir, geзmiю dereceleri ve katэlэmlarэ gцrebilirsiniz.

Akvaryum kьltьrь bцlьmьnde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaюabilirsiniz.

Sitemizdeki Makaleler ve Ьye Bloglarэnэ gezerek istediрiniz konu hakkэnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloрunuzu oluюturabilirsiniz.

Canlэ Veritabanэ’nda bilgi ve canlэ edinebilmek iзin kimde hangi balэklarэn olduрunu gцrebilir, kendi canlэlarэnэzэ da veritabanэna ekleyebilirsiniz..

Ьye akvaryumlarэ bцlьmьnden ьyelerin akvaryumlarэna bakэp yorum bэrakabilir, siz de kendi akvaryumlarэnэzэ da gцrebilirsiniz.

Akvaryumcular bцlьmьnden akvaryumcularэn adres telefon ve harita koordinatlarэna ulaюabilir, akvaryumcular hakkэndaki yorumlarэ okuyup yorum yapabilirsiniz.

Tatlэ Su, Bitki, Deniz ve Sьrьngenler bцlьmьnden toplam binden fazla tьrьn detaylэ bilgilerine, fotoрraflarэna ve beseyenlerin yorumlarэna ulaюabilir, sizler de yorum bэrakabilirsiniz.

Ьrьnler bцlьmьnde akvaryum piyasasэnda olan ьrьnlerin цzelliklerine bakэp yorum yapэp, yorumlarэ okuyabilirsiniz.

Siteye akvaryumunuzda yaюadэрэnэz acil bir sorun nedeniyle ulaюtэysanэz bu bцlьmdeki yцnlendirmeleri izleyiniz.

Bunun dэюэnda ьye olarak, forumlarэmэzdan da bilgi alabilirsiniz.

Эlanlar

Hobi ile ilgili en цnemli konulardan birisi malzeme ve balэk edinmektir. Bunun iзin sitemizin seri ilanlar bцlьmь mevcuttur. Ьstteki mavi site menьsьnden ilanlarэ tэklayarak ilgilendiрiniz bцlьmь veya Tьm Эlanlarэ seзerek tьm ilanlarэ gцrebilirsiniz. Эlan verebilmek iзin цnce ьye olmanэz, ьyeliрin ardэndan ilan vermek iзin ьst mavi menьdeki ilanlardan yeni ilan vere tэklayэnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayэyэ sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanэz gerekmektedir.

Lьtfen alэm ve satэmlardan sitemizin sorumlu olmadэрэnэ unutmayэnэz, dolandэrэlmamak iзin gьvenmediрiniz kiюilerden kargoyla canlэ & malzeme almayэnэz, gцrerek almayэ tercih ediniz.

Kullanэm Kэlavuzu

Foruma fotoрraf eklemeden, avatar deрiюtirmeye, bildirim ayarlarэ yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek зok цzelliрini buraya tэklayarak црrenebilirsiniz.

Людвигия Арагуая (Ludwigia inclinata var. Verticillata «Araguaia»)

Цей вид відрізняється від більшості інших видів людвігій дуже вузькими листочками. Батьківщиною виду є південний схід США, де він росте повзучим, в болотистих місцях і по краях річок і озер. Водну форму L. arcuata іноді можна сплутати з Didiplis Diandra або L. brevipes.
L. arcuata є червонуватою стебловою рослиною котра постійно утворює бокові пагони. Достатнє освітлення і подача мікро є умовою насиченого червоного забарвлення молодих листочків і нижньої поверхні старих листків. Решту забезпечать продукти життєдіяльності рибок. Додавати NPK є сенс лише разом з СО2, але набагато швидше від того вона рости не стане. Тому це ідеальний вибір для акваріума без подачі вуглекислоти. Можна вирощувати в палюдаріумі з інтенсивним освітленням у глинистому грунті, тоді вона цвістиме яскравими і порівняно великими жовтими квітками з чотирма пелюстками, і власне за квітами розрізняють L. arcuata від L. brevipes.
Розмноження безпроблемне, оскільки рослина утворює досить багато бічних пагонів, котрі можна обрізати і висадити. Можна також відрізати і висаджувати верхівки, тоді нові пагони будуть розвиватися в вузлах частини що залишилася в грунті.
В акваріумі висаджувати краще групами на в передньому і середньому плані областях в акваріумі. Добре виглядають на темному фоні або між дрібноолистних зелених стеблових рослин.

Ludwigia brevipes у природі росте на південному сході США в заболочених місцях поблизу Атлантичного узбережжя. Цей вид звичайно продають азіатські продавці або його можна знайти у акваріумістів.
Відповідне освітлення ( 0,5 Втл або більше ) є найбільш важливим аспектом успішного вирощування L. brevipes. Макро- і мікродобрива покращують зовнішній вигляд рослини, якщо при цьому подається CO2. Низький рівень нітратів і високий рівень фосфатів стимулюватиме більш червоне (іноді оранжеве) забарвлення верхівок стебел. Можна утримувати в палюдаріумі, але лише при доброму освітленні. Вирощені у палюдаріумі L. Brevipes і L. Arcuata відрізняються тим, що у першого виду стебло гладеньке, а у другого з невеликим пушком.
Росте швидко. Якщо обрізати верхівку стебла, то утворює бічні пагони і стає густішим. Розмножується попередньо обрізаними бічними пагонами.
L. brevipes ефектно виглядає, коли висаджена на середньому плані групою , поряд з Micranthemum umbrosum і Bacopa australis.

Ludwigia glandulosa, ( помилкова назва – Ludwigia peruensis) теж росте в США, у більшості південних штатів, у водно-болотних місцях і придорожніх рівчаках. Тим не менше відноситься до рідкісних і зникаючих видів в штатах Індіана і Меріленд.
L. glandulosa не є простою у вирощуванні. Без потужного світла листки зеленіють і опадають. Навіть у акваріумах з високою інтенсивністю світла нижні листки схильні до опадання. Необхідне регулярне додавання заліза і мікро, але не дуже вимоглива до рівнів нітратів і фосфатів, аби лише вони не були нульовими. Успішного росте при NO3 від 5 до 25 мгл і PO4 0,5-3мгл. На відміну від типових «червоних» рослин, L. glandulosa не вимагає пониженого рівня нітратів для підтримання червоного забарвлення.
На відміну від інших людвігій , L. glandulosa самостійно не утворює бічних пагонів. Навіть тоді, коли рослина виросте аж до поверхні, вона, як правило, їх не утворює, а, продовжує рости над водою. Щоб утворився бічний пагін, треба відрізати верхівку стебла.
Через свій насичений колір L. glandulosa ідеально підходить в якості «сильної точки» у травнику. Її інтенсивні червоні / пурпурні листки легко притягують погляд. Рослина росте не надто швидко і її часто використовують в якості «вулиці» у голландських акваріумах.

Ludwigia inclinata є надзвичайно мінливою рослиною з Центральної і Південної Америки. У природі її можна знайти і над водою в болотах і у воді з швидкою течією. Рослина є дуже вимогливою і швидкорослою, тому не є такою популярною як решта видів людвігій і доволі рідкісною.
Рослина дуже світлолюбива і при регулярному внесенні добрив за тиждень може вирости і на півметра. При досягненні поверхні води продовжує рости під її поверхнею утворюючи багато бічних пагонів. Для гарного вигляду рослини обов’язкова подача CO2, інакше листки будуть зеленкаві і нижні опадатимуть. Обов’язкове внесення мікро. При відносно низьких нітратах порівняно з рівнем фосфатів Ludwigia inclinata стає червонішою.
Розмножується людвігія інкліната дуже легко. Для отримання густого куща можна видалити верхню частину стебла, залишивши нижню у грунті. Тоді верхню частину можна висадити на нове місце, а на сторій рослині з вузлів виростуть нові пагони.
Із-за надзвичайно швидкого росту використання в травниках доволі обмежене.

Ludwigia inclinata var. verticillata “Cuba”

Ludwigia inclinata var. verticillata ” Cuba ” (стара назва Ludwigia sр. “Cuba “) – це гарна, ефектна, велика стебельна рослина, яка росте в болотах на острові Хувентуд, невеликому острові біля південно-західного узбережжя Куби. Вона абсолютно нецікава, коли росте у надводному стані – має типові для наземних людвігій яйцеподібні зелені листки. Але під водою розвиваються довгі вузькі листочки «під мармур» з червоними і помаранчевими кольорами. Незважаючи на свій унікальний зовнішній вигляд, вона є лише одним з багатьох географічних варіацій, що належать до виду Ludwigia inclinata. Всі вони об’єднані в один вид у зв’язку з тим, що квітнуть однаковими великими жовтими квітками. L. inclinata var.verticillata ” Cuba ” продає Tropica .
Вид вимагає інтенсивного освітлення, CO2, добре збалансованого внесення добрив ідостатнього місця у акваріумі. Коли ці умови виконуються – росте швидко. Інтенсивне освітлення – 1Втл а той більше, без СО2 листки стають широкими , більш зеленими і росте повільніше. Нітрати (5-15 мгл) і фосфати (1-2 мгл) необхідні для гарного кольору і здорового вигляду.При нестачі заліза листки бліднуть.

L. inclinata var. verticillata ‘Cuba’ під хорошим освітленням росте похило. Вона швидко розростається, розгалужується і захоплює весь вільний простір. Необхідно час від часу обрізати верхівку і висаджувати на те саме місце, бо те, що залишилось часто гине.
Рослина виглядає ефектно але через великий розмір годиться лише для великих акваріумів.

Ludwigia inclinata var. verticillata “Araguaia”

Це мутовчата варіація Ludwigia inclinata дуже схожа на більш відому варіацію “Куба”. Вона має вужчі листки і рідше утворює бічні пагони. Вимоги по догляду аналогічні як і у попереднього сорту.

Ludwigia inclinata var. verticillata ‘Pantanal’

Ludwigia inclinata var. verticillata ‘Pantanal’ (стара назва Ludwigia sp. ‘Pantanal’) є однією з багатьох нових варіацій Ludwigia inclinata. Цей особливий різновид росте в болотистій місцевості Пантанал на південному заході Бразилії. У надводному стані теж має зелені, яйцеподібні листочки а в підводному – гарні інтенсивно рожево червоні голкоподібні листки. Рослина відносно нова і поширена в основному в Східній Азії. Комерційно її вирощує лише Oriental Aquariums http://www.orientalaquarium.com/ в Сингапурі.
Вимагає м’якої води, утримання аналогічне Ludwigia inclinata var. verticillata ” Cuba “.

Людвігія оваліс є відносно новим видом для акваріумістів. Рослина стає популярною через відносну простоту вирощування та її гарний рожево-оранжевий колір. Батьківщиною виду є східна Азія де її можна знайти у відносно прохолодних водоймах або повзучими по дуже вологому або мокрому грунті.
L. ovalis це низькоросла стеблова рослина з почерговим листям, це характерна особливість, яка об’єднує її тільки з одним популярним видом – L. glandulosa. Хоча вона має тенденцію до росту під невеликим кутом, стебла цього виду зазвичай розвиваються по вертикалі і з вузлів часто ростуть нові пагони. Освітлення вище середнього достатньо для гарного росту, відносно низький рівень нітратів порівняно з рівнем фосфатів викликають більш інтенсивне забарвлення. Хоча додавання СО2 не є необхідним , L. ovalis оцінить його і відповість більш швидким і стійким ростом. Мікро життєво необхідні, залізо має важливе значення для гарного кольору. У палюдаріумі вирощувати важко, вимагає високої вологості і надзвичайно високого рівня освітлення (рекомендується сонячне світло).
Можна розсаджувати вкоріненням бічних пагонів і пересадкою верхівки.
Вид є унікальним і прекрасним для травника, але як і більшість інших рожево-помаранчевих рослин є складним в утриманні. При цьому низькорослі стебла цієї людвігії добре підходять для середини і передньої зони акваріума, де вони повинні бути відтінені іншими видами світло-зеленого кольору, щоб сформувати контраст.

Читайте также:  Анубиас карликовый

Ludwigia palustris (людвігія болотна), як випливає з її назви, рослину можна знайти в основному в болотистих місцевостях по всьому світу (за винятком Австралії). Вид був доступним протягом багатьох років, іноді під назвою “червона людвігія “ , іноді помилково, як “L. mullertii” (L. mullertii також називали і L. repens). Проте, в останні роки, назва людвігія болотна стає все більш поширеною (тепер більше як правило ніж виняток) для рослин, пропонованих для продажу, котрі насправді є гібридом L. repens x L. arcuata . Рослину, під такою назвою, що завжди залишається зеленою продає Dennerle.
Основною вимогою для задовільного росту Ludwigia palustris є освітлення. Хоча його середній рівень рослина добре переносить, вищі значення покращують забарвлення. Макро добрива впливають на розвиток рослини в кращий бік, але вона цілком задовільно буде рости без них. Мікро і CO2 також не є необхідне , але їх подача підсилить і колір, і темпи росту. Крім того, на відміну від багатьох рослин, що ростуть в районах з помірним кліматом, Л. болотна повністю пристосовується до іншої температури і не відчуває жодних труднощів в теплій воді. При високій освітленості стебла цього виду, як правило, ростуть під кутом, особливо якщо субстрат багатий. Утворює багато коріння і бічних пагонів. Непомітна квітка цього виду відрізняє її від близькоспоріднених видів роду Ludwigia: при вирощуванні на відкритому повітрі Л. болотна цвіте квітками з чотирма зеленими чашелистиками (без пелюсток) і чотирма жовтими тичинками.
Обрізка верхівки стебла і пересадка відрізаної частини є хорошим способом для розмноження цього виду, після обрізки виростає безліч нових пагонів.

Ludwigia repens (людвігія повзуча) – класична акваріумна рослина, у природі росте по берегах прісноводних водойми (канави, ріки, озера, ставки) в південній частині Сполучених Штатів, Центральній Америці і на Карибських островах. У дикій природі це дуже поліморфний вид, він легко утворює гібриди з іншими видами своєму роді. Це ускладнює визначення виду. Л. повзуча є однією з найбільш широко доступних акваріумних рослин по всьому світу.
Ludwigia repens є однією з найпростіших червоних рослин для вирощування в акваріумі, вона може рости при низькому освітлення ( до 0,5 Втлітр ). Це чудова рослина для початківців. При вищому освітленні буде рости під кутом над грунтом, а не вертикально, і матиме червоний колір без будь-яких відтінків. Часом зазначається, що освітлення лампами з вищою колірною температурою теж покращує її колір.
Для розмноження – просто відрізати частину стебла і пересадити в грунт. Після обрізки верхньої частини цієї рослини виростає безліч бічних пагонів. Якщо дозволяти рости на поверхні, рослина також буде виробляти багато бічних пагонів від кожного вузла вздовж стебла.
В травнику ця універсальна рослина може бути використана на середньому і задньому плані в якості “сильної точки”. За інтенсивної обрізки, рослина навіть може бути висаджена на передньому плані у великих акваріумах.

Ludwigia repens х L. arcuate

Як свідчить назва – це природний гібрид, котрий, часто продають під неправильною назвою L. Palustris.
Умови вирощування – як і Ludwigia repens

Батьківщиною цієї плаваючої людвігії є центральна та південна Америка, де її можна знайти в стоячих водах і заплавах річок без течії. Ця гарна ставкова рослина поширена серед акваріумістів у східній Азії.
Перш за все, цій плаваючій рослині потрібне надзвичайно потужне світло. Вирощування у добре освітленому ставку чи ємності на відкритому повітрі іноді є єдиним способом досягнення задовільного росту цього виду. Вимагає макро- і мікродобрив (якщо достатньо освітлення) і тоді на плавучих розетках утворюються квіти жовтого кольору.
Розмножувати L. sedoides можна відрізанням розетки від основного стебла. Головне стебло потім утворить нову розетку.
Використання цього виду в травнику помітно обмежене, зате його розетки діаметром 10-15см з червонуватим листям виглядають унікально на відкритому повітрі у водоймах.

З усіх нових видів у акваріумістиці Ludwigia senegalensis викликає чи не найбільший інтерес. Її візерункові листки і цегляно-червоний колір роблять рослину дуже привабливою і справді унікальною серед стеблових рослин. Найлегше знайти у інших акваріумістів але зустрічається і в продажу,часто під назвою Ludwigia sp. “Guinea”
Для того, щоб Ludwigia senegalensis була у відмінному стані, необхідно дотримуватися певних умов. Перш за все, вона вимагає багато світла – слабке освітлення і затінення не переносить. І, як і багато людвігій, можуть почорніти і загинути, якщо не забезпечені достатніми мікроелементами. Принаймні, рекомендується подвійна від звичайної доза мікродобрив з високим вмістом заліза. Макро речовини повинні також повинні бути в достатній кількості. Кращі результати виходять при рівнях нітратів близько 20 мгл і фосфату коло 3 мгл. Рослині потрібний вільний простір навколо неї, інакше нижня частина стебла буде поступово оголюватися. У м’якій воді розвивається краще.
Навіть тоді, коли умови оптимальні, ріст помірний. Незважаючи на відносно повільний темп росту утворює велику кількість бічних пагонів.
Ludwigia senegalensis виглядає абсолютно фантастично біля зелених рослин всіх форм і розмірів. Група з кількох рослин різної висоти теж виглядає ефектно.

Ludwigia sphaerocarpa у природі росте на сирих і вологих узбережжях озер і у вологих канавах, починаючи від Массачусетса до східного Техасу . Окремі популяції знаходяться в центрі Теннессі і вздовж південної частини озера Мічиган.
Ludwigia sphaerocarpa була введена в акваріумістику у Х’юстоні, штат Техас в 2008 році під назвою Ludwigia pilosa. На відміну від більшості видів людвігій, L. sphaerocarpa підходить для переднього і середніх планів травників. Обережною обрізкою можна сформувати дуже гарні червонувато-помаранчеві групии. Рослини, які добре вкоренилися можуть вирости до близько 12 см вдіаметрі, тому їм необхідно залишити відповідне місце. Якщо рослина стає занадто великою, її можна обрізати і вона утворить протягом короткого часу кілька нових, більш дрібних пагонів. Для підтримки низького росту і гарного вигляду самої рослини, сильне освітлення і відсутніть тіні абсолютно необхідні, в іншому випадку, рослини залишаються зеленими і ростуть набагато повільніше. Якщо такі умови збережуться, то рослини можуть зрештою загинути. Хоча L. sphaerocarpa, ймовірно, не рослина для новачків, вона безумовно, займає своє гідне місце в акваріумістиці.

Ludwigia sp. ‘Rubin’

Людвігії вже давно стали одними з основних рослин в акваріумістиці. Їх привабливі хвилясті листочки і наявність нескладних для вирощування видів зробили їх дуже популярними. Ludwigia sp. ‘Rubin’ продається датською компанією Tropica. Її природний ареал невідомий. Відрізняється своїми трохи вужчими листочками і яскравим криваво-червоним кольором. Це торгова назва і продається як варіація L. repens, але насправді може бути гібридом.
Як і L. repens, людвігію “Рубін” дуже легко вирощувати, і вона не має особливих вимог. Швидко і однаково добре росте в найрізноманітніших умовах. На жаль, зберегти її глибоке червоне забарвлення є більш складним завданням. Сильне і пряме освітлення і регулярне внесення заліза сприяють насиченому кольору рослини. Лише дратують рясні корінці від вузлів стебла, але їх видалення не шкодить рослині. Єдина неприємність – при тривалому пересиланні ви отримаєте її в неідеальному стані. Тим не менш, при хороших умовах в акваріумі вона завжди відновлюється.
Ріст над водою або у товщі води безпроблемний. Бічні пагони численні і формуються постійно.
Це одна з найчервоніших з поміж інших червоних рослин. Людвігія “Рубін” завжди привертає до себе увагу у травнику і прекрасно контрастує з зеленими або темно-зеленими сусідами. Особливо гарно виглядає поряд з Microsorum pteropus ‘narrow’ або Hygrophila balsamica.

Ludwigia x lacustris

Ludwigia х lacustris є відносно новою акваріумною рослиною. Це дуже рідкісний природний гібрид Ludwigia brevipes і L. palustris, котрий можна знайти лише в трохи більше ніж десяти місцях на узбережжях від штату Род-Айленд до Джоржії. Росте і у товщі води, і над водою. Вперше описана Еймс в 1933 році як Ludwigia lacustris, його гібридна природа стала зрозуміла пізніше.
Як L. brevipes, листки біля стебла блідішого кольору, котрий плавно змінюється з зеленого на жовтогарячий по довжині листка. На відміну від L. brevipes росте більш вертикально. А на відміну від злегка схожої Ludwigia arcuata х L. repens не росте під кутом 45 градусів. Ширина листа і форма є проміжними між обома своїми “батьками” і в хороших умовах лист стає приблизно ромбовидної форми. Це рослина легко адаптується і прощає неоптимальні умови, але коли є сильне світло, СО2 і багато заліза, вона стає блискучого іржавого кольору, з яким рідко яка рослина може конкурувати. Довжина листка навіть може досягати свого максимального розміру 7-8 см.
Безсумнівно, Ludwigia х lacustris найкраще використовувати в якості рослини заднього плану (або, можливо, в середній зоні дуже великого акваріума). Рости може дуже швидко, від обрізки не страждає. Постійно ростуть нові пагони і ще швидше вони з’являються після обрізки. Ludwigia х lacustris це гарна рослина для палюдаріума , де цвіте привабливими квітками з жовтими пелюстками, на відміну від непомітних квітів L. palustris. Якщо квітка якимось чином і запилиться, то навряд, чи вдасться отримати повноцінне насіння, можливо тому ця рослина не набула широкого поширення.

FunQuatic Depok

Pusat Grosir kebutuhan aquascape Flora, Fauna, & Peralatan pendukung

Labels

 • Cara Pembelian (1)
 • Fauna (4)
 • Flora (23)
 • Gallery (3)
 • Info Lainnya (10)
 • Peralatan (18)
 • Trik & Tips (8)

Selasa, 01 Desember 2015

Ludwigia (Stem Plant) Family Onagraceae

Hardiness: Easy
Light Needs: Medium
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: North America
Location: southeastern United States
Size: Stem width: 4-6cm (1.5-2.5in)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

Читайте также:  Гигрофила узколистная или Гигрофила иволистная (Hygrophila corymbosa «Angustifolia»)

Synonyms: “Ludwigia peruensis” (erroneous)
Hardiness: Moderate
Light Needs: High
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: North America
Location: Southeastern United States
Size: Individual stem width: 5-12cm (2-5in)
Growth Rate: Medium
Can Be Grown Emersed: Yes

Hardiness: Difficult
Light Needs: High
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: Central/South America
Location: South America
Size: Individual stem width: 3-5cm (1-2in)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

LUDWIGIA INCLINATA VAR VERTICILLATA ‘ARAGUAIA’

Hardiness: Moderate
Light Needs: High
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: South America
Location: Rio Araguaia, Brazil
Size: stem width 4 inches (10cm)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

LUDWIGIA INCLINATA VAR. VERTICILLATA ‘CUBA’

Hardiness: Moderate
Light Needs: High
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: Central/South America
Location: Cuba
Size: Individual stem width: 10-15cm (4-6in)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

LUDWIGIA INCLINATA VAR. VERTICILLATA ‘PANTANAL’

Hardiness: Difficult
Light Needs: High
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: Central/South America
Location: Brazil
Size: Individual stem width: 5-10cm (2-4in)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

Hardiness: Moderate
Light Needs: Medium
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: Asia
Location: East Asia; specifically widespread in Japan and Taiwan
Size: Stem width: 3-6cm (1-2in)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

Hardiness: Easy
Light Needs: Medium
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: Cosmopolitan
Location: Americas, North Africa, Europe, Asia
Size: Stem width: 4-7cm (1.5-3in)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

Hardiness: Easy
Light Needs: Medium
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: North America
Location: Southern North America
Size: Individual stem width: 5-8 cm(2-3in)
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

Synonyms: Ludwigia palustris (erroneous)
Hardiness: Easy
Light Needs: Low
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: North America
Location: Florida
Size: stem width 2 inches
Growth Rate: Fast
Can Be Grown Emersed: Yes

Synonyms: Ludwigia sp. ‘Guinea’
Hardiness: Difficult
Light Needs: High
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: Africa
Location: Western and Central Africa
Size: Stem width: 5-8cm (2-3
Growth Rate: Medium
Can Be Grown Emersed: Yes

Synonyms: Ludwigia pilosa (erroneous)
Hardiness: Moderate
Light Needs: High
Plant Structure: Stem
Family: Onagraceae
Genus: Ludwigia
Region: North America
Location: USA – Massachusetts to Texas
Size: Stem width – five inches
Growth Rate: Moderate
Can Be Grown Emersed: Yes

Ludwigia inclinata

Author: Adam Shappard

Common Names: N/A

Division: Magnoliophyta

Class: Magnoliopsida

Order: Myrtales

Family: Onagraceae

Native Distribution: Central and South America

Aquarium Placement: Midground to background

Requirements: Mid to high light, ample nutrients, CO2 injection for submerged growth

Description: Ludwigia inclinata is an aquatic herb found in wet areas, sometimes on the beds of dried ponds or lakes, either submerged or with emergent stems. Submerged leaves have an ovate to ellipsoid shape on erect or trailing stems and are orange to red in color. Branching can be profuse or sparse, but typically it will branch profusely as a stem trails the surface. This is a highly variable species, with the L. inclinata “verticillata” variants being the most popular in the aquarium hobby. L. inclinata “verticillata” var. “Cuba” is a large, showy stem that grows more erect than L. inclinata, and with very different submerged growth characteristics. Its leaves are long, narrow, and very colorful—transitioning from green at the base to orange/yellow with deep red on the crown. “Cuba” is very vigorous and, if its needs are met, will grow large quite fast. It is useful as a background stem plant in aquarium layouts; routine trimming and planting of the cut tops will yield a dense and colorful contrast to smaller green plants in the midground and foreground areas. L. inclinata “verticillata” var. “Pantanal” is another variety that is similar in growth appearance to “Cuba” but with narrower and thinner leaves. The coloration on “Pantanal” is its biggest appeal, with deep-pink leaves that become a reddish color on the crowns. “Pantanal” is a smaller and less vigorous variety than “Cuba” and is more sensitive to changes in water parameters, but rewards the aquarist with a very attractive display in a grouping of healthy stems. It is useful as a midground to background stem plant in an aquarium layout. L. inclinata “verticillata” var. “Araguaia” is similar in size and requirements to “Pantanal” but has coloration more similar to “Cuba,” with yellowish lower leaves to orange and red crowns. It is less often found in the aquarium hobby, but its smaller size and attractive growth make it a good choice as a background plant for a medium-sized aquarium. The emergent growth of L. inclinata and its variants are all very similar: Stems that break the surface will form thicker, green, and more ovate leaves, sometimes with red veins or reddish margins. Solitary flowers form on pedicels (a stem that holds the flower) up to 3 inches long, originating from the nodes, and having four yellow petals.

Use in Aquascaping: Requirements are also similar for all varieties—bright lighting and soft water is preferred, and ample macro- and micro-nutrients are needed for the best health and coloration. In a dense grouping of stems, it is important to maintain good water flow through the plant beds to prevent loss of leaves or melting of the bases. As with many aquarium plants, L. inclinata will benefit greatly from the addition of CO2 to the aquarium, which is highly recommended to bring out the plant’s best appearance. Emergent growth is less demanding, and the stems will usually begin to branch profusely at the water surface, making propagation more rapid. The emergent growth is also convenient for shipping, especially for the more delicate varieties, since it is more likely to survive even a long trip as long as it is kept moist.

Propagation: Propagation for all varieties is essentially the same; just cut off the top of the stem and plant it. Side shoots will appear on the base that remains and will create a dense grouping of attractive stems. Emergent stems convert easily to submerged growth—allow them to float or place them in the substrate of a well-lit aquarium and wait for side shoots of submerged growth to appear. Once they are 3 to 4 inches long, snip them off and plant them in the substrate. You can then toss the original emergent stem if it starts to deteriorate, but many times L. inclinata will survive the conversion to submerged growth and only lose the emergent leaves.

Людвигия Арагуая (Ludwigia inclinata var. Verticillata «Araguaia»)

Красные аквариумные растения, безусловно, привлекают внимание всех любителей подводного сада. Но часто аквариумисты ограничивают себя в покупке красных видов, боясь не справиться с их содержанием. Ведь такие разновидности считаются более требовательными.

Попробуем разобраться, в чем все-таки особенность этих видов, и какие условия необходимо обеспечить для их роста.

ПОЧЕМУ КРАСНЫЕ АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ КРАСНЫЕ?

Окраску любого растения обеспечивают специальные вещества – пигменты. Основной пигмент, который в принципе обеспечивает существование всей высшей растительности – это хлорофилл. Он обладает способностью отражать зеленые лучи, поэтому он сам зеленого цвета и всем органам в которых он находиться придает также зеленый цвет. Это основной компонент системы фотосинтеза, без него существование высших растений невозможно.

Но кроме хлорофилла у растений есть другие пигменты, которые непосредственно отвечают за разнообразие окраски. К ним относятся каротиноиды и флавоноиды. Флавоноиды в свою очередь делятся на антоцианы, флавоны и флавононы.

Флавоны и флавононы поглощают свет в коротковолновой части (280-320 нм) чем обеспечивают защиту растительных тканей от воздействия ультрафиолета. Чем больше доля ультрафиолета в световом потоке, тем больше синтезируется флавонов и флавононов, и тем краснее лист. Вроде бы все просто. Да только в аквариуме ультрафиолету негде взяться! Во-первых, все лампы имеют защитную оболочку от коротковолнового излучения (за исключением специальных УФ-ламп), а во-вторых, вода поглощает ультрафиолет и до листа он все равно не дойдет, даже если аквариум стоит на подоконнике. Значит дело не в данном пигменте, как ошибочно указывает большинство авторов.

Следующие пигменты, которые могут обеспечить окраску красных аквариумных растений – это антоцианы. Действительно, именно они придают растительным организмам то широкое разнообразие красок от розового до черно-фиолетового цвета. Присутствие и количество антоцианов заложено генетически и оказывает влияние на привлечение животных для опыления и распространения. Интересно, что на цвет антоцианов влияет кислотность среды. По-другому повлиять на них невозможно.

Наконец-то мы подобрались к главным пигментам, которые отвечают за желтые, оранжевые и красные цвета. Это каротиноиды. Оранжевый и красный цвет имеют каротины, а желтый – ксантофиллы. Их количество может изменяться в достаточно широком диапазоне. Можно выделить две основные функции каротиноидов в зависимости от типа растений.

Например, для теневыносливых растений (анубиас, валлиснерия, болбитис) они выступают дополнительными светособирающими элементами, поглощая лучи в той части спектра (450-570 нм) где хлорофилл поглощает слабо. Тем самым расширяя его возможности. Но для этого достаточно небольшого количества каротиноидов, которые теряются в зеленой массе хлорофилла.

По-другому обстоят дела со светолюбивыми видами. А именно к таким относятся красные аквариумные растения. У них каротиноиды выполняют защитную функцию, не давая хлорофиллу окислиться. При ярком освещении у хлорофилла происходит перевозбуждение. От переизбытка энергии он может окислиться и разрушиться. На помощь приходят каротиноиды, которые забирают лишнюю химическую энергию с хлорофилла и затем переводят ее в тепловую. Для реализации данного процесса необходимо большое количество каротиноидов, которое и обеспечивает красный цвет аквариумным видам растений.

Вода поглощает значительную часть спектра ламп уже в первых 10 см. Красные лучи рассеиваются и превращаются в тепловую энергию уже на этой глубине и глубже практически недоступны растениям. Синие лучи доходят до самого дна, поэтому вода в природных водоемах кажется голубой. Но именно энергия красных лучей наибольшая и эффективней приводит в возбуждение хлорофилл, а, следовательно, и каротиноиды. Это объясняет, почему большинство зеленых аквариумных растений при достижении поверхности воды начинаю краснеть.

КАКИЕ УСЛОВИЯ НУЖНЫ КРАСНЫМ АКВАРИУМНЫМ РАСТЕНИЯМ?

Читайте также:  Оттелия (Ottelia alismoides)

Свет. Из указанного выше следует, что чем больше интенсивность света, тем больше растение синтезирует каротиноидов и тем больше проявляется красная окраска. Важно понимать, что роль играет именно интенсивность (яркость) света, а не продолжительность светового дня. Эффект будет лучше при освещении аквариума мощными лампами 6-8 часов в сутки, нежели слабыми по 12 часов. Ведь окраска зависит от возбуждения пигмента, а возбуждение требует определенного количества энергии. Например, для достижения необходимого эффекта необходимо освещать аквариум 11-12 часов с общей мощностью ламп 0,5 Вт/л или 8-9 часов с мощностью в 1 Вт/л.

Спектр ламп также играет большую роль. Специальные лампы со смещенным спектром в красную или синюю долю мало подойдут для содержания красных аквариумных растений. Нам необходимо задействовать максимальное разнообразие и количество пигментов, что можно достигнуть только при максимальном расширении спектра свечения. Поэтому лучше использовать лампы холодного белого цвета марки 840, 865, 940, 965. Световая температура таких ламп 4000-6500 К, что также положительно влияет на окраску красных (и зеленых) аквариумных видов растений.

СО2. Количество углекислоты для красных аквариумных растений строго зависит от количества света и на окраску влияет косвенно. Если света слишком много, а углекислоты мало – растительность начнет голодать. А голодающий не может иметь нормальный внешний вид. Так например при освещении в 0,5 Вт/л дополнительная подача СО2 не требуется. При 1 Вт/л необходимое количество углекислоты можно получить плотной посадкой рыбы или дополнительной подачой (брага/баллон) в 1 пузырек в секунду. При освещении больше чем 1 Вт/л дополнительная подача СО2 обязательна.

Жесткость воды. Непосредственное влияние на окраску аквариумных растений оказывают ионы жесткости, такие как Mg и Ca. Магний входит в состав пигментов, а без Кальция он не может правильно усваиваться, поскольку эти элементы взаимосвязанные. Таким образом, при недостатке Магния пигментам не из чего синтезироваться и красная окраска аквариумных видов будет проявляться плохо или вообще отсутствовать.

Подобные проблемы наблюдаются в очень мягкой воде. Вот почему в смягченной воде на красных аквариумных растениях появляются признаки радикулита – скручивание верхних листов. Вопреки существующим мнениям, красные растения лучше растут в жесткой воде при значении kH>6 и gH>12.

Железо. Ионы Fe являются неотъемлемой частью хлорофилла. А остальные пигменты – вспомогательные компоненты хлорофилла и не могут выполнять свои функции без него. Кроме того, Fe входит в состав некоторых каротиноидов. Поэтому при хлорозе одинаково обесцвечиваются как зеленые листья, так и красные. Все аквариумные виды растений требуют постоянного удерживания концентрации железа в норме. Для этого необходимо регулярно вносить жидкие удобрения в воду.

Макроэлементы. Макроэлементы, такие как N и P входят в состав всех энергетических систем растительного организма. Без них невозможно накопление и превращение энергии. А пигменты зависимы от этих процессов. Кроме того, в процессе роста, растительность нуждается в строительном материале – основными из которых, являются C, O, H, K, N, P. Поэтому основные макроэлементы должны быть доступными для растений постоянно.

Питательный грунт. Чтобы содержать здоровую красивую растительность в своем подводном саде, необходимо обеспечить ее полноценным питанием. А без питательного грунта это сделать невозможно. Ведь растения потребляют питательные элементы не только из воды, но и из субстрата. К тому же в субстрате элементы обычно в другой форме, которая также необходима аквариумной флоре.

рН. Кислотность воды влияет на структуру фермента. Например, антоцианы в кислой среде могут изменять структуру и обесцвечиваться. Кроме того, кислотность влияет на усвояемость элементов питания и состояние всего организма. Оптимальный рН=6,5-7,5.

Вывод. Итак, можно подвести итоги. Для успешного содержания оранжевых, красных или розовых аквариумных видов растений их необходимо обеспечить ярким интенсивным освещением, водой средней жесткости и доступным питанием (жидкие + грунтовые удобрения).

В завершении статьи предлагаем Вашему вниманию список красных аквариумных растений и тех, которые имеют красный оттенок. Фото, описание и стоимость можно посмотреть, пройдя по ссылкам нажимая на видовое название.

Альтернантера лиловая (Alternanthera lilacina); (верх листа красный, низ фиолетовый)

Альтернантера мини (Alternanthera reineckii «Mini»); (не высокое)

Альтернантера мраморная (Alternanthera reineckii Rosanervig); (красный лист с белыми жилками)

Альтернантера Рейнека (Alternanthera reineckii);

Аммания изящная (Ammannia gracilis);

Гигрофила Арагвая (Hygrophila sp. Araguaia); (не высокое)

Гигрофила коричневая (Hygrophila Brown); (красно-коричневые листья)

Гигрофила многосемеянная (Hygrophila polysperma); (розовые верхушки, иногда с белыми жилками)

Гигрофила перистонадрезанная (Hygrophila pinnatifida); (красно-коричневые листья)

Дидиплис диандра (Didiplis diandra); (не высокое)

Криптокорина беккета петча (Cryptocoryne beckettii petchii); (не высокое, красно-коричневые листья)

Криптокорина Бласса (Cryptocoryne blassii);

Криптокорина Вендта коричневая (Cryptocoryne wendtii brown); (не высокое, красно-коричневые листья)

Криптокорина Вендта Индонезия (Cryptocoryne wendtii indonesii); (не высокое, красно-коричневые листья)

Криптокорина криспатула (Cryptocoryne crispatula); (красно-коричневые листья)

Криптокорина тропика (Cryptocoryne w. «Tropica»); (не высокое, красно-коричневые листья)

Криптокорина Мельмана (Cryptocoryne moehlmannii); (не высокое, красно-коричневые листья)

Лимнофила ароматика (Limnophilla aromatica);

Людвигия болотная (Ludwigia palustris); (верх листа зеленый, низ – красный)

Людвигия гландулоза (Ludwigia glandulosa);

Людвигия дугообразная (Ludwigia arcuata); (красные верхушки)

Людвигия «Рубин» (Ludwigia repens Rubin);

Людвигия «Супер Ред» (Ludwigia repens `Super red`);

Людвигия красный диамант (Ludwigia repens red diamond);

Людвигия ползучая (Ludwigia repens); (верх листа зеленоватый, низ – красный)

Наяда гваделупская (Najas guadelupensis); (концы листьев краснеют)

Незея стебельковая (Nesaea pedicellata); (цвет листьев может быть желтым, оранжевым, красным)

Перистолистник красностебельный (Myriophyllum pinnatum);

Перистолистник красный (Мyriophyllum mattogrossense RED);

Погостемон стеллата (Pogostemon stellatus (Eusteralis)); (с фиолетовым оттенком)

Погостемон эректус (Pogostemon erectus); (верхушки краснеют)

Полигонум Красная звезда (Polygonum sp. Red Star);

Прозерпинака палюстрис (Proserpinaca palustris ”Cuba”);

Ротала индийская (Rotala rotundifolia); (розовые листья)

Стаурогин Бихар (Staurogyne sp. Bihar); (листья коричнево-красные)

Стаурогин коричневый (Staurogyne sp. brown); (не высокое, листья коричнево-красные)

Хемиграфис «Екзотика» (Hemigraphis colorata `Exotica`);

Хиптис Лоренца (Hyptis lorentziana);

Шинерсия приручейная (Shinnersia rivularis); (верхушки с красным оттенком)

Эхинодорус Вероника (Echinodorus Veronicae);

Эхинодорус «Леопард» Echinodorus “Leopard”; (пятнистые листья)

Эхинодорус Регина (Echinodorus Regine Hildebrandt) ;

Эхинодорус сердцелистный красный (Echinodorus cordifolius red);

Эхинодорус Танцующее Огненное перо (Echinodorus Tanzende Feuerfeder); (пятнистые листья)

Эхинодорус Фантастический цвет (Echinodorus Fantastic colour);

Эхинодорус розе (Echinodorus “Rose”); (розовые листья)

Эхинодорус триколор (Echinodorus tricolor); (полосатый)

Ludwigia arcuata

  Habitatı: Kuzey Amerika
 • Uzunluk: 25-50 cm
 • Genişlik: 3-5 cm
 • Sıcaklık: 20-28 °C
 • Işık İhtiyacı: Yьksek-Зok yьksek
 • Su Sertliği Toleransı: Зok yumuşak-Orta
 • Uygun Ph Değeri: 5,5-8,0
 • Gelişim Hızı: Orta
 • Bakım İhtiyacı: Kolay
 • Genel Bilgiler: Kьзьk akvaryum ve yeni başlayanlar iзin uygundur. Yьksek ışık altında rengini belli eder.

Ьye Yorumları

Bakimi gercekten cok kolay akvaryuma diktikten 2 gun sonra cokcabuk bir sekilde yeni filizler ve surgunler verdi. Cok hos bir bitki nadir bir tur bulabilirseniz almanizi tevsiye ediyorum

Bakimi gercekten cok kolay akvaryuma diktikten 2 gun sonra cokcabuk bir sekilde yeni filizler ve surgunler verdi. Cok hos bir bitki nadir bir tur bulabilirseniz almanizi tevsiye ediyorum

Bakэmэnэn kolay olmasэ, gцrьntьsьnьn gьzelliрi dэюэnda iюlevi de boldur. Sэk dikildiрinde yavru balэklarэn saklanmasэ iзin gьzel bir ortam oluюturur. Yukarэda orta hэzda bьyьdьрь yazэlmэю olsa da yeterli miktarda CO2, эюэk ve цzellikle nitrat ile hэzla bьyьr.

Bakэmэnэn kolay olmasэ, gцrьntьsьnьn gьzelliрi dэюэnda iюlevi de boldur. Sэk dikildiрinde yavru balэklarэn saklanmasэ iзin gьzel bir ortam oluюturur. Yukarэda orta hэzda bьyьdьрь yazэlmэю olsa da yeterli miktarda CO2, эюэk ve цzellikle nitrat ile hэzla bьyьr.

Bu Tьrь Besleyenler

Bu Tьrьn Эlanlarэ

Akvaryum Ansiklopedisi

Etkinlikler ve Paylaюэmlar

Hobici Rehberi

Akvaryum.Com

© Copyright 1999-2018 Akvaryum.com

Giriю Yap

Юifremi Unuttum

Юifre sэfэrlama mesajэnэzэ hangi yolla almak istersiniz?

Cep Telefonu Эle E-Posta Эle

Akvaryum.Com

Hoюgeldiniz!

* Bu bцlьm bundan sonra kendiliрinden aзэlmayacaktэr, eрer tekrar ulaюmak isterseniz sitenin saр ьstьndeki “Yцnlendirici ” tuюuna tэklayabilirsiniz.

Akvaryum hobisine yeni baюlayacaksanэz veya hobiyi tanэmak istiyorsanэz Hobiye Baюlangэз sekmesini, zaten hobinin iзerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki цzelliklerini gцrmek istiyorsanэz Hobici Kцюesi sekmesini, siteye akvaryumunuzda yaюadэрэnэz acil bir sorun nedeniyle ulaюtэysanэz Acil sekmesini, ilan bцlьmь ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek iзin Эlanlar sekmesini tэklayabilirsiniz.

Hobiye Baюlangэз

Akvaryum hobisi зok karmaюэk noktalara gidebildiрi gibi, зok basit de kalabilir. Yeni baюlayanlar iзin hazэrlanan makaleleri ve kurulumlarэ takip ederek siz de bu hobiye saрlam adэmlarla baюlagэз yapabilir, yaptэрэnэz baюlangэзtaki hatalarэ farkedip dьzeltebilirsiniz.

Hobiye baюlamayэ dьюьnьyorsanэz, hobiyi tanэmak, akvaryum hobisinde yapэlmэю gьzel akvaryumlarэ ve deрiюik canlэlarэ gцrmek istiyorsanэz Akvaryum Dьnyasэna Giriю makalesini okuyabilirsiniz.

Hangi filtre tipini almalэyэm, filtrede hangi malzemeleri kullanmalэyэm, kaз balэk besleyebilirim, ne kadar yem atmalэyэm gibi temel sorularэn cevaplandэрэ Akvaryum Serьvenine Эlk Adэm makalesine gцz atmanэzэ цneririz.

Akvaryum balэklarэnэn зok bьyьk yьzdesi ilk 3 hafta iзerisinde veya su deрiюiminden bir sьre sonra цlmektedir. Bunun nedenleri ve зцzьmь Yeni Tank Sendromu ve Azot Dцngьsь makalesinde aзэklanmэюtэr.

Yeni baюlayanlar iзin kurulmuю 80 litrelik цrnek bir akvaryumun fotoрraflanmэю kurulum aюamalarэnэ Kribensis – Yeni Baюlayanlar – 80 litre baрlantэsэndan okuyabilirsiniz.

Forumlarda ve makalelerde geзen, hobi ile ilgili bilmediрiniz kelimeleri sцzlьk bцlьmьnь kullanarak црrenebilirsiniz.

Sorularэnэzэ ьye olduktan sonra yeni ьye forumuna girip konu aзarak sorabilirsiniz.

Hobici Kцюesi

Plaket ve цdьllь Yarэюma’ya katэlэp canlэ veya akvaryumunuzu taзlandэrabilir, geзmiю dereceleri ve katэlэmlarэ gцrebilirsiniz.

Akvaryum kьltьrь bцlьmьnde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaюabilirsiniz.

Sitemizdeki Makaleler ve Ьye Bloglarэnэ gezerek istediрiniz konu hakkэnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloрunuzu oluюturabilirsiniz.

Canlэ Veritabanэ’nda bilgi ve canlэ edinebilmek iзin kimde hangi balэklarэn olduрunu gцrebilir, kendi canlэlarэnэzэ da veritabanэna ekleyebilirsiniz..

Ьye akvaryumlarэ bцlьmьnden ьyelerin akvaryumlarэna bakэp yorum bэrakabilir, siz de kendi akvaryumlarэnэzэ da gцrebilirsiniz.

Akvaryumcular bцlьmьnden akvaryumcularэn adres telefon ve harita koordinatlarэna ulaюabilir, akvaryumcular hakkэndaki yorumlarэ okuyup yorum yapabilirsiniz.

Tatlэ Su, Bitki, Deniz ve Sьrьngenler bцlьmьnden toplam binden fazla tьrьn detaylэ bilgilerine, fotoрraflarэna ve beseyenlerin yorumlarэna ulaюabilir, sizler de yorum bэrakabilirsiniz.

Ьrьnler bцlьmьnde akvaryum piyasasэnda olan ьrьnlerin цzelliklerine bakэp yorum yapэp, yorumlarэ okuyabilirsiniz.

Siteye akvaryumunuzda yaюadэрэnэz acil bir sorun nedeniyle ulaюtэysanэz bu bцlьmdeki yцnlendirmeleri izleyiniz.

Bunun dэюэnda ьye olarak, forumlarэmэzdan da bilgi alabilirsiniz.

Эlanlar

Hobi ile ilgili en цnemli konulardan birisi malzeme ve balэk edinmektir. Bunun iзin sitemizin seri ilanlar bцlьmь mevcuttur. Ьstteki mavi site menьsьnden ilanlarэ tэklayarak ilgilendiрiniz bцlьmь veya Tьm Эlanlarэ seзerek tьm ilanlarэ gцrebilirsiniz. Эlan verebilmek iзin цnce ьye olmanэz, ьyeliрin ardэndan ilan vermek iзin ьst mavi menьdeki ilanlardan yeni ilan vere tэklayэnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayэyэ sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanэz gerekmektedir.

Lьtfen alэm ve satэmlardan sitemizin sorumlu olmadэрэnэ unutmayэnэz, dolandэrэlmamak iзin gьvenmediрiniz kiюilerden kargoyla canlэ & malzeme almayэnэz, gцrerek almayэ tercih ediniz.

Kullanэm Kэlavuzu

Foruma fotoрraf eklemeden, avatar deрiюtirmeye, bildirim ayarlarэ yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek зok цzelliрini buraya tэklayarak црrenebilirsiniz.

Ссылка на основную публикацию