Афиосемион Сплендид (Aphyosemion splendopleure)

Aphyosemion splendopleure (Splendid Killifish)

 • Latince Adı: Aphyosemion splendopleure
 • Coğrafik Kцkeni: Nijerya,Kamerun,Gabon,Ekvator Ginesi
 • Yaşam Alanı: Kьзьk dereler ve yavaş akan nehirler
 • Beslenme Biзimi: Hem etзil,hem otзul
 • Davranış Biзimi: Barışзıl, uyumlu bir karma akvaryum balığıdır.
 • Kendi Tьrlerine Davranışı: Barışзıl
 • Yьzme Seviyesi: Orta ve yьzey
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkekler her yцnьyle dişilerden daha renklidir.
 • Ьreme: pH 6-6.5 civarında olmalıdır.24 derecelik bir sıcaklık yavrulamaları iзin uygundur.Ьretim yapılan tankta ince sık yapraklı bitkilerin olması tercih edilir.Yumurtaların yaşama şansını artırmak iзin en iyi yцntem onları başka bir tanka almaktır.Yaklaşık 2 hafta boyunca her gьn yetişkinler tarafından 10-20 yumurta bırakılır.Yumurtaların bir kısmı mantarlaşacaktır.Bunları zaman geзmeden ayırmak en mantıklısıdır.Aynı zamanda mantarlaşmayı цnlemek iзin de birkaз damla metilen mavisi damlatılmalıdır.Yumurtalar ışığa karşı зok hassastır.Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 12 gьn arasında зatlar.Yavrular yumurtadan зıktıklarında infuseria ile beslenmelidir.2-3 gьnde bir yapılacak su değişimleriyle yavrular daha зabuk bьyьr.
 • Sıcaklık: 22°C – 26°C
 • En Fazla Bьyьdьğь Boy: 6 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 28 litre
 • Su Sertliği: 3 – 15 °dH
 • pH: 6.5 – 7.2
 • Zorluk Seviyesi: 3
 • Genel Yorum: Kьзьk boyuttaki canlı veya dondurulmuş su piresi ya da kan kurdu verilebilir.Koyu bir zemin kumu kullanılmalıdır.

Ьye Yorumları

Bu Tьrь Besleyenler

Bu Tьrьn Эlanlarэ

Akvaryum Ansiklopedisi

Etkinlikler ve Paylaюэmlar

Hobici Rehberi

Akvaryum.Com

© Copyright 1999-2018 Akvaryum.com

Giriю Yap

Юifremi Unuttum

Юifre sэfэrlama mesajэnэzэ hangi yolla almak istersiniz?

Cep Telefonu Эle E-Posta Эle

Akvaryum.Com

Hoюgeldiniz!

* Bu bцlьm bundan sonra kendiliрinden aзэlmayacaktэr, eрer tekrar ulaюmak isterseniz sitenin saр ьstьndeki “Yцnlendirici ” tuюuna tэklayabilirsiniz.

Akvaryum hobisine yeni baюlayacaksanэz veya hobiyi tanэmak istiyorsanэz Hobiye Baюlangэз sekmesini, zaten hobinin iзerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki цzelliklerini gцrmek istiyorsanэz Hobici Kцюesi sekmesini, siteye akvaryumunuzda yaюadэрэnэz acil bir sorun nedeniyle ulaюtэysanэz Acil sekmesini, ilan bцlьmь ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek iзin Эlanlar sekmesini tэklayabilirsiniz.

Hobiye Baюlangэз

Akvaryum hobisi зok karmaюэk noktalara gidebildiрi gibi, зok basit de kalabilir. Yeni baюlayanlar iзin hazэrlanan makaleleri ve kurulumlarэ takip ederek siz de bu hobiye saрlam adэmlarla baюlagэз yapabilir, yaptэрэnэz baюlangэзtaki hatalarэ farkedip dьzeltebilirsiniz.

Hobiye baюlamayэ dьюьnьyorsanэz, hobiyi tanэmak, akvaryum hobisinde yapэlmэю gьzel akvaryumlarэ ve deрiюik canlэlarэ gцrmek istiyorsanэz Akvaryum Dьnyasэna Giriю makalesini okuyabilirsiniz.

Hangi filtre tipini almalэyэm, filtrede hangi malzemeleri kullanmalэyэm, kaз balэk besleyebilirim, ne kadar yem atmalэyэm gibi temel sorularэn cevaplandэрэ Akvaryum Serьvenine Эlk Adэm makalesine gцz atmanэzэ цneririz.

Akvaryum balэklarэnэn зok bьyьk yьzdesi ilk 3 hafta iзerisinde veya su deрiюiminden bir sьre sonra цlmektedir. Bunun nedenleri ve зцzьmь Yeni Tank Sendromu ve Azot Dцngьsь makalesinde aзэklanmэюtэr.

Yeni baюlayanlar iзin kurulmuю 80 litrelik цrnek bir akvaryumun fotoрraflanmэю kurulum aюamalarэnэ Kribensis – Yeni Baюlayanlar – 80 litre baрlantэsэndan okuyabilirsiniz.

Forumlarda ve makalelerde geзen, hobi ile ilgili bilmediрiniz kelimeleri sцzlьk bцlьmьnь kullanarak црrenebilirsiniz.

Sorularэnэzэ ьye olduktan sonra yeni ьye forumuna girip konu aзarak sorabilirsiniz.

Hobici Kцюesi

Plaket ve цdьllь Yarэюma’ya katэlэp canlэ veya akvaryumunuzu taзlandэrabilir, geзmiю dereceleri ve katэlэmlarэ gцrebilirsiniz.

Akvaryum kьltьrь bцlьmьnde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaюabilirsiniz.

Sitemizdeki Makaleler ve Ьye Bloglarэnэ gezerek istediрiniz konu hakkэnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloрunuzu oluюturabilirsiniz.

Canlэ Veritabanэ’nda bilgi ve canlэ edinebilmek iзin kimde hangi balэklarэn olduрunu gцrebilir, kendi canlэlarэnэzэ da veritabanэna ekleyebilirsiniz..

Ьye akvaryumlarэ bцlьmьnden ьyelerin akvaryumlarэna bakэp yorum bэrakabilir, siz de kendi akvaryumlarэnэzэ da gцrebilirsiniz.

Akvaryumcular bцlьmьnden akvaryumcularэn adres telefon ve harita koordinatlarэna ulaюabilir, akvaryumcular hakkэndaki yorumlarэ okuyup yorum yapabilirsiniz.

Tatlэ Su, Bitki, Deniz ve Sьrьngenler bцlьmьnden toplam binden fazla tьrьn detaylэ bilgilerine, fotoрraflarэna ve beseyenlerin yorumlarэna ulaюabilir, sizler de yorum bэrakabilirsiniz.

Ьrьnler bцlьmьnde akvaryum piyasasэnda olan ьrьnlerin цzelliklerine bakэp yorum yapэp, yorumlarэ okuyabilirsiniz.

Siteye akvaryumunuzda yaюadэрэnэz acil bir sorun nedeniyle ulaюtэysanэz bu bцlьmdeki yцnlendirmeleri izleyiniz.

Bunun dэюэnda ьye olarak, forumlarэmэzdan da bilgi alabilirsiniz.

Эlanlar

Hobi ile ilgili en цnemli konulardan birisi malzeme ve balэk edinmektir. Bunun iзin sitemizin seri ilanlar bцlьmь mevcuttur. Ьstteki mavi site menьsьnden ilanlarэ tэklayarak ilgilendiрiniz bцlьmь veya Tьm Эlanlarэ seзerek tьm ilanlarэ gцrebilirsiniz. Эlan verebilmek iзin цnce ьye olmanэz, ьyeliрin ardэndan ilan vermek iзin ьst mavi menьdeki ilanlardan yeni ilan vere tэklayэnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayэyэ sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanэz gerekmektedir.

Lьtfen alэm ve satэmlardan sitemizin sorumlu olmadэрэnэ unutmayэnэz, dolandэrэlmamak iзin gьvenmediрiniz kiюilerden kargoyla canlэ & malzeme almayэnэz, gцrerek almayэ tercih ediniz.

Kullanэm Kэlavuzu

Foruma fotoрraf eklemeden, avatar deрiюtirmeye, bildirim ayarlarэ yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek зok цzelliрini buraya tэklayarak црrenebilirsiniz.

Афиосемион великолепный

Общепринятое название: афиосемион великолепный, килли великолепный – Aphyosemion splendopleure.

Ареал: Африка, ручьи и речки в дождевых лесах юго-востока Нигерии, Камеруна, Габона и Экваториальной Гвинеи. Размер: 5,5 см.

Описание: у самцов на спинном, анальном и хвостовом плавниках имеются минные отростки. Тело бывает окрашено по-разному; оно может быть голубым с лиловым отблеском, темно-фиолетово-красным или розовато-желтым. Нередко есть блекло-черная полоска, идущая вдоль боковой линии от жаберной крышки до хвостового стебля. Центральные лучи хвостового плавника у взрослых самцов часто голубые, а на анальном плавнике может быть красная кайма.

Требования к содержанию Aphyosemion splendopleure: старайтесь держать этих рыбок парами. Самцы этого вида часто агрессивны по отношению друг к другу, но в целом это миролюбивые рыбы.

Кузовок зеленый
29.05.2013 | Отзывов нет

 • Биоцеллатус
  29.05.2013 | Отзывов нет
 • Гурами трехпятнистый
  29.05.2013 | Отзывов нет
  • Аквариумистика »
   • Разведение рыб (7)
   • Безпозвоночные (15)
   • Устройство аквариума (46)
   • Аквариумные растения (166)
   • Аквариумные рыбки (413)

   Лесной кот (от лат. Felis silvestris) обитает в Западной Европе и Малой Азии. Похож на серую европейскую короткошерстную кошку, но несколько крупнее, а хвост короче, Весит до 7 кг, длина тела до 90 см. Домашнюю кошку относят к разновидностям лесного кота. Окрас у него серый с черными полосами и пятнами. Живет в лесу возле водоемов, [. ]

   Барханная (от лат. Felis margarita), или песчаная, кошка, иногда ее также называют пустынной, из-за чего путают с китайской, хотя внешне они совсем не похожи. Обитает на Аравийском полуострове, в Марокко, Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Это небольшая кошка, максимальный вес взрослого самца – 3,5 кг. Общая длина может доходить до 90 см, причем хвост составляет 30-35 [. ]

   Степная (от лат. Felis lybica), или африканская дикая, кошка. Обитает в Африке, а также на некоторых территориях от Средиземноморья до Китая. Эта кошка похожа на домашнюю, только несколько крупнее. Вес колеблется от 3 до 8 кг, длина тела – до 70 см. У нее длинный хвост – около 30 см, большие уши и мощные челюсти. [. ]

   Манул (от лат. Felis manul, Otocolobus manul), или палласов кот, назван в честь натуралиста Петера Палласа, который в XVIII в. обнаружил это животное на побережье Каспийского моря. Пользователям Интернета манул известен по различным видео и демотиваторам «Погладь кота», Этот степной кот размером с домашнюю кошку обитает на территории от Каспия до Забайкалья, в Монголии, Афганистане [. ]

   Черноногая кошка (от лат. Felis nigripes) по сравнению со всеми остальными представителями рода – просто малышка. Ее вес колеблется от 1-го до 2 кг. Обитает эта кроха на юге Африки, в степях и саваннах. Длина тела у самок достигает 40 см, у самцов – 50 см. У черноногой кошки короткий хвост и небольшие уши, На [. ]

   Камышовый кот (от лат. Felis chaus), он же – болотная рысь, хаус. Самый крупный из рода кошек. Обитает на достаточно большой территории от Малой Азии до Индокитая и Юго-Западного Китая. Существует девять разновидностей этого вида. Вес камышового кота колеблется от 4 до 15 кг, длина тела – до 95 см, а длина хвоста – около [. ]

   Китайскую кошку, или пустынную, кошку не стоит путать с барханной, которую тоже иногда называют пустынной или песчаной. По-китайски название китайской кошки звучит как huang то тао, что означает «кошка, которая живет в пустыне, в месте, где мало растительности». Раньше их называли как китайскими пустынными, так и китайскими горными кошками, в настоящее время определили, что этот [. ]

   Иногда люди, впервые увидевшие экзота на фотографии, спрашивают: «Это живая кошка? Не игрушка?» • Происхождение: Америка. • Путь возникновения: селекция. • Шерстный покров: короткошерстный. Коты Экзоты животные с кукольной мордашкой, флегматичным характером и великолепной плюшевой короткой шерстью созданы для тех, кто всегда хотел обзавестись персидской кошкой, но не мог позволить себе постоянный и хлопотный уход [. ]

   Уши шотландской вислоухой кошки характерно загнуты вперед и вниз. Это самая популярная в настоящее время порода. • Происхождение: Шотландия. • Путь возникновения: спонтанная мутация. • Шерстный покров: короткошерстный и полудлинношерстный. Короткие загнутые вперед ушки – результат спонтанной генетической мутации. Все котята шотландской вислоухой породы (Scottish Fold – «скоттиш-фолд») рождаются с обычными прямыми ушами, но в [. ]

   Шартрез – кошка голубого окраса с французскими корнями. • Происхождение: Франция. • Путь возникновения: аборигенный. • Шерстный покров: короткошерстный. Шартрез (Chartreux) – так называли монахи Картезианского ордена и любимых кошек, и ликер собственного производства. Это крепкое мощное животное, небольшое, но тяжелое, с плотной густой короткой шерстью, окрашенной в разнообразные оттенки серого. ИСТОРИЯ ПОРОДЫ Кошки породы [. ]

   Aphyosemion splendopleure

   Age of Aquariums > Freshwater Fish > Splendid Killifish – Aphyosemion splendopleure

   Photos & Comments

   Name: Aphyosemion splendopleureSizeTankpHTemp
   Origin: Cameroun (Africa)5 cm40 L6.525°C

   Aphyosemion splendopleure, which belongs to the subgenus Chromaphyosemion, is a relatively easy, yet beautiful killifish. This species is quite variable – colors and other characteristics depend quite a bit on the locale they came from. The most obvious feature of the males is the fins. The long fins are often patterned with spots and the tips often look like they’ve been dipped in yellow paint. On old males these may eventually form long streamers. The males will raise their fins and flare their gills, in attempt to show dominance over the other, but seldom do any damage besides an occasional nip and split or missing streamer. A large male showing off is a spectacular sight, sure to catch the eye of anyone lucky enough to be viewing the tank at that time. The sides are a mix of colors, again depending on location. Usually consists of greens, yellows, reds, and blues covered with shimmery iridescence. The females, while they certainly can’t match the males, are nevertheless quite attractive fish. The two lines running along the sides are much more apparent in the females. Besides perhaps faint patterning on the dorsal fin they share little of the males color. But they are beautiful fish in their own way, and of course necessary for breeding.

   These fish are usually easy to please. They do best in warmish water – around 21-27°C is about right, but cooler to 18°C or so won’t do any harm. Water hardness or pH is usually not of concern and often the preferred parameters depend on the locale the fish are from. Softer water is usually preferred. If you happen to have lots of problems with infertile eggs, mixing in RO water to soften the water may help. Like most killies, they can be picky eaters. They will take high quality fish foods meant for carnivorous or insectivorous fish. Mine will take Hikari Micropellets and some flakes. Frozen foods are accepted eagerly. My fish are fed regularly with frozen bloodworms. Live blackworms and home-grown grindalworms are a favorite, but care must be taken with them and they should not be fed solely, because they are very rich foods. From what I hear these guys love fruitflies. Killi keepers often culture many kinds of live foods and this is a good thing to get into if you are keeping picky fish. Be sure that you do not overfeed – especially with dry foods.

   With healthy and established fish of both sexes, breeding should follow. Feed them lots of foods like frozen bloodworms, blackworms, etc. to plump up the females. Variety is good. People deal with plant spawning killies in two different ways (but many variations of any theme. as they love to say, your mileage may vary). The most common is to allow them to spawn in mops, which are then removed and the eggs collected for incubation. Eggs can be incubated in water or on the surface of peat. The water should be from the parents tank. The water should be changed as often as possible. Some people add a tint of methylene blue or acriflavine to the incubation water for the first few days, believing it reduces the number of fungused eggs.

   Aphyosemion splendopleure eggs can also be stored on peat, but they are not true annual killifish. The most common method is to use something like a Petri dish with damp peat or coconut coir on the bottom. The eggs are placed on top of this a good distance from each other and checked daily. One problem with this is that, if the eggs are left too long, they will either die or hatch out in the peat. The spawning mop can also be removed and stored in a similar manner. In both methods fungused (white or fuzzy) eggs are removed immediately. To tell when the eggs are ready to wet, look carefully for eyes inside the eggs. Unlike many other killifish eggs, these eggs do not appear to develop the golden iris to tell you when hatching is near. Eyed-up eggs are then placed in the water and hatching will occur when the tiny mind inside feels it is appropriate.

   Yet another method is to simply leave the eggs where they are. Sometimes people will remove the adults or move the spawning material to another empty tank. In other cases they may remove the fry or leave the fry with the adults. The fry are large enough to take brine shrimp nauplii on hatching and also microworms and moina. Compared to, say, Nothobranchius or Fundulopanchax, these fry grow quite slowly and also are not quite as aggressive with food. Should begin breeding themselves at around 6-8 months of age. Juveniles will prey on smaller fry, so if you want more fry it is necessary to remove them. Overall a very fun fish to keep.

   Got some experience to share for this page? No registration necessary to contribute! Your privacy is respected: your e-mail is published only if you wish so. All submissions are reviewed before addition. Write based on your personal experiences, with no abbreviations, no chat lingo, and using proper punctuation and capitalization. Ready? Then send your comments!

   Афиосемион двухполосый

   Афиосемион двухполосый

   Отряд, семейство: карпозубые.

   Комфортная температура воды: 21-25 ° С.

   Ph: 6,0-7,0.

   Агрессивность: неагрессивны.

   Совместимость афиосемионы двухполосной: рекомендовано содержать отдельно или с рыбками схожими по размеру и характеру.

   Родина афиосемионы двухполосой – это Западная Африка.

   Самец достигает длины до 6 см. Тело рыбки имеет коричневато-серое или красновато-коричневый окрас. По телу проходят многочисленные пятна в форме полумесяца, которые сливаются в красную сетку. На боках имеются ряды мелких зеленых точек с металлическим блеском. Вдоль всего тела тянутся две параллельные черные полосы. Полосы у рыбки могут меняться насыщенность окраса в зависимости от условий – во время нереста, драки самцов или от испуга. Непарные плавники у рыбки длинные, особенно спинной, который имеет оранжевый окрас с рядами черных точек, а по краю спинного плавника проходит черная и голубая линии. Анальный плавник оранжевый или светло-зеленый у основания с красной полосой в нижней части. Грудные плавники оранжевые. Самки двухполосного афиосемиона имеют коричневый окрас и белое брюшко. Как и самцы имеют две продольными полосами на теле.

   Комфортная температура воды для содержания афиосемиона двухполосого не выше 21-25 ° С. При увеличении температуры рыбки ускоренно развиваются и быстро умирают. Рекомендовано добавлять одну чайную ложку соли на 10 л воды. Фильтрация, аэрация обязательны.

   Рекомендуется содержать афиосемионов в отдельном аквариуме, так как при содержании с рыбами других видов они некомфортно себя чувствуют – плохо кормятся, держатся в укрытиях, а из-за стресса окрас становится блеклым.

   Кормление любых аквариумных рыбок должно быть правильным: сбалансированным, разнообразным. Это фундаментальное правило является залогом успешного содержания любых рыбок, будь-то гуппи или астронотусы. Статья «Как и сколько кормить аквариумных рыбок» подробно рассказывает об этом, в ней изложены основные принципы рациона питания и режима кормления рыбок.

   В данной статье отметим самое главное – кормление рыб не должно быть монотонным, в рацион питания должны входить как сухие корма, так и живые. Кроме того, нужно учитывать гастрономические предпочтения той или иной рыбки и в зависимости от этого включать в ее рацион корма либо с наибольшим содержанием белка или наоборот с растительными ингредиентами.

   Популярными и ходовыми кормами для рыбок, конечно же, являются сухие корма. Например, всечасно и повсеместно можно встретить на аквариумных прилавках корма компании «Tetra» – лидера Российского рынка, собственно и ассортимент кормов данной компании поражает. В «гастрономическом арсенале» Tetra входят как индивидуальные корма для определенного вида рыбок: для золотых рыбок, для цихлид, для лорикариевых, гуппи, лабиринтовых, арован, дискусов и т.д. Так же, компанией Tetra разработаны, специализированные корма, например, для усиления окраса, витаминизированные или для кормления мальков. Подробную информацию о всех кормах Tetra, Вы можете узнать на официальном сайте компании – здесь.

   Следует отметить, что при покупке любого сухого корма, Вы должны обращать внимание на дату его изготовления и сроки хранения, старайтесь не покупать корма на развес, а также храните корма в закрытом состоянии – это поможет избежать развитее в нем патогенной флоры.

   Всё вышеописанное – лишь плод наблюдения за данным видом аквариумных рыб и сбора разной информации от владельцев и заводчиков. Нам бы хотелось делиться с посетителями не только информацией, но и живыми эмоциями, позволяющими полнее и тоньше проникнуться миром аквариумистики. Регистрируйтесь на https://fanfishka.ru/forum/, участвуйте в обсуждениях на форуме, создавайте профильные темы, где вы будете от первого лица и из первых уст рассказывать о своих питомцах, описывать их повадки, особенности поведения и содержания, делиться с нами своими успехами и радостями, делиться опытом и перенимать опыт других. Нам интересна каждая частичка вашего опыта, каждая секунда вашей радости, каждое осознание ошибки, дающее возможность избежать такой же ошибки вашим товарищам. Чем больше нас, тем больше чистых и прозрачных капелек добра в жизни и быте нашего семимиллиардного общества.

   Видео афиосемион двухполосый

   Seriously Fish

   SPECIESIMAGES

   THEADVERTS

   SPECIES PROFILE

   Aphyosemion splendopleure (BRÜNING, 1929)

   Splendid Killifish

   Classification

   Distribution

   No type locality details were provided in the original description but Meinken (1930) lists the town of Tiko, southwestern Cameroon, in his redescription. It’s currently considered to occur in lowland, coastal areas from the southeastern tip of Nigeria, throughout western Cameroon and Equatorial Guinea and into northwestern Gabon.

   Habitat

   It is found in slow-moving areas of small streams.

   Maximum Standard Length

   Aquarium SizeTop ↑

   A tank or container with base measurements upwards of 45 ∗ 25 cm is acceptable for a pair or trio.

   Maintenance

   A dark substrate should be used, ideally peat moss or similar. In addition, the tank should have dense areas of planting and pieces of wood to serve as cover. The use of floating plants to further diffuse the light is also recommended. This species is an accomplished jumper so the cover must be very tight fitting.

   Water Conditions

   Temperature: 22 – 26 °C

   Hardness: 54 – 268 ppm

   Small live or frozen foods such as Daphnia or bloodworm are preferred although the fish will also accept good quality flake in most cases.

   Behaviour and CompatibilityTop ↑

   This fish is not recommended for the community aquarium as it is very shy and does not compete well with other species. Conspecific males may be territorial to one another but rarely is any damage done.

   Sexual Dimorphism

   Males are much more colourful than females and have longer dorsal, caudal and anal fins.

   Reproduction

   Relatively easy, employing a spawning method known amongst hobbyists as egg ‘hanging’. There exist several different methods of spawning it, and much is down to personal preference. A pair can easily be spawned in an aquarium as small as 12″ x 8″ x 8″. It’s often recommended that it be spawned in trios but brood sizes tend to be lower when it’s bred this way, perhaps due to the fish that is not spawning eating some of the eggs.

   Many breeders do not use filtration in killi breeding setups but the use of a small, air-driven sponge filter to prevent stagnation is not a bad idea. Water should be slightly acidic (pH 6.0-6.5), with a temperature around 75°F. Keep the tank unlit, and bear in mind that peat filtration is beneficial.

   The fish should be conditioned on a varied diet of live and frozen foods. It’s best to keep the two sexes apart in separate conditioning tanks. Select the best male and plumpest female before placing them in the spawning tank. This method allows females to recover between spawnings. A. splendopleure will deposit eggs either in the substrate or in clumps of vegetation in nature and the spawning medium can either be a layer of peat moss on the floor of the aquarium, clumps of fine-leaved plants such as java moss or spawning mops. A bare-bottomed setup is best with spawning mops for both ease of maintenance and egg collection.

   If water conditions are good and the fish are well conditioned, spawning should present no particular problems. The eggs can be left in the aquarium to hatch with the parents but some may be eaten. If you want to raise a good-sized group they should be removed. 10-20 eggs are deposited daily for around 2 weeks and these should be removed gently as they are noticed. Each pair should only be allowed to spawn for a week or so before being returned to the conditioning tank as the spawning process is hard on the fish (particularly the female). They can become fatigued and weak if left for too long. Once removed, the eggs can be incubated either in water or by placing them on a damp layer of peat moss in a small container (margarine tubs are ideal). Less eggs tend to fungus using the latter method, although fungussed eggs should still be removed as they are noticed.

   If incubating in water, the eggs can be transferred to a small aquarium containing water from the spawning tank to a depth of 1-2 inches to which has been added 1-3 drops of methylene blue depending on volume. This container should be kept under darkness (the eggs are very sensitive to light) and checked daily for fungussed eggs, which should be removed with a pipette. The eggs will hatch in around 12 days depending on temperature.

   If incubating on peat moss, place the container in a warm, dark place and simply leave it for 18 days, after which the eggs will be ready to hatch. If you are spawning several species or multiple broods, it is a good idea to label each container with the date, hatching date, species and number of eggs to prevent any disasters. Hatching can usually be induced by simply placing the eggs in the raising aquarium after 18 days, where the wetting of the eggs stimulates hatching. If this fails, blowing gently into the water through a straw or piece of airline can trigger hatching.

   The fry are tiny and initial food should be infusoria. If using the peat moss incubation method, the raising tank can be ‘seeded’ a few days prior to hatching by adding a couple of drops of liquifry or green water. Otherwise, add small amounts as required. After 2 days they can be fed brine shrimp nauplii or microworm with the introduction of larger and frozen varieties after 2 weeks or so. The water must initially be kept very shallow but the level can be raised as the fry grow.

   Extreme care must be taken regarding water quality in the raising tank as the fry are very susceptible to velvet disease. The fry should be fed twice a day with small water changes every 2-3 days for the best growth.

   NotesTop ↑

   There exist several different colour forms of this species depending on collection locality, and these should not be kept together in order to prevent hybridisation and preserve bloodlines. It has been classified in the subgenus Chromaphyosemion by some authors who consider that nominal grouping to represent a monophyletic branch of a paraphyletic Aphyosemion.

   PTICHKA.NET — Домашние питомцы

   Все о птицах, рыбках, кошках, собаках, аквариумах, растениях

   Афиосемион двухполосый (Aphyosemion bivittatum)

   Афиосемион двухполосый (Aphyosemion bivittatum) — рыбка семейства Карпозубые (Cyprinodontidae).

   На основании хромосомного анализа, ряд прежних подвидов афиосемиона двухполосого (12 подвидов), сейчас выделяют в самoстоятельные виды.

   Это Aphyosemion multicolor, который oтличается бoльшим кoличествoм красногo в окраске.

   У Aphyosemion splendopleure чешуйки спины зеленоватo-желтые с сильным металлическим блеском. Кончики плавников яркo-желтые. Хвостoвой плавник Aphyosemion loennbergi синий, телo — желтoе.

   Эти виды выделяют в подрoд хромафиосемион (Chroma-phyosemion).

   Ареал обитания: небольшие водоемы саванн и лесов береговой полосы Камеруна, Нигерии, Гвинеи и Того (Западная Африка). Не сезонный вид.

   Тело удлиненное, передняя часть которого к хвостовому стеблю уплощается с боков. Рот верхний, лоб слегка уплощен. Основная окраска от зеленой и желтой до фиолетовой и красной. Вдоль боков проходят две полосы. Окрас, рисунок и форма плавников варьируются в зависимости от места и условий обитания.

   Половые отличия: плавники самцов сильно удлинены, хвостовой в виде лиры, желтоватый, его нижний край — оранжевый, спинной плавник оранжевый с черными крапинами. Самки бледнее, тоже имеют полосы на теле, плавниками округлые.

   Длина рыбки около 5 см. Продолжительность жизни до 2.5 лет.

   Держится Афиосемион двухполосый в верхнем и среднем слоях воды, предпочитая освещенные места.

   Это мирная, стайная рыбка. В общем аквариуме афиосемионы двухполосые становятся пугливыми, постоянно прячутся в укрытиях, отказываются от корма, их окрас становится тусклым. Желателен видовой аквариум с 1 самцом и несколькими самками или аквариум с другими карпозубыми, причем виды должны занимать разные слои воды. Самцы ведут себя по отношению друг к другу довольно агрессивно, но в крупном аквариуме с большим количеством рыб их внимание рассредотачивается и агрессивность уменьшается.

   Для содержания стайки двухполосого афиосемиона необходим аквариум объемом от 50-60 л. Уровень воды от 25 см. Сверху аквариум необходимо плотно накрыть крышкой, так как рыбки могут выпрыгнуть. Необходимы различные укрытия и заросли растений вдоль задней и боковых стенок, а так же плавающие растениям. В аквариуме обязательно должно быть место для плавания, свободное от растительности. В качестве грунта используют мелкий темный песок, смешанный с вываренной торфяной крошкой. Ежедневно в течении двух часов полезно солнечное освещение. Мощность искусственных осветителей от 0.4 до 0.5 Вт на литр.

   Необходима фильтрация, аэрация и еженедельная подмена до 25 % объема воды. Подмену делают постепенно, т.к. резкое изменение параметров воды может привести к шоку и гибели афиосемионов.

   Кормление: корм живой (мотыль, коретра, трубочник, энхитреус, дождевые черви), можно нежирную говядину, филе морских рыб. Рачков (дафния, циклоп) и заменители берут не все рыбы. Один раз в неделю желательно устраивать разгрузочный день.

   Для разведения двухполосого афиосемиона необходим нерестовик объемом от 5 л. Субстратом для нереста двухполосых афиосемионов служат мелколистные растения, которые обязательно должны присутствовать в нерестовике.

   Перед нерестом производителей рассаживают на одну-две недели в отдельные аквариумы, разнообразно кормят. Нерест группы рыб (лучше с преобладанием самцов) может происходить в воде dH до 8°, рН 6.0-6.5 при температуре ночью 20°С и днем 24°С.

   Процесс нереста довольно растянут во времени. Инкубационный период длится довольно долго и составляет около 18-21 суток. Плодовитость самок составляет около 250 икринок. Икринки бесцветно-прозрачные. Позже икринки становятся желтоватыми. Необходимо проверять икру и удалять побелевшую или пораженную грибком.

   Стартовым кормом для мальков служит «живая пыль», инфузории, науплии артемии и циклопа. Мальки растут быстро, в 4-5 мес мальки вырастают до 4-5 см.

   Половозрелость наступает в 9-12 месяцев.

   Семейство: Карпозубые (Cyprinodontidae)
   Происхождение: Западная Африка
   Температура воды: 20-23
   Кислотность: 5.0-6.5
   Жесткость: 4-10
   Слои обитания: верхний, средний

   Читайте также:  Рыба Индийский нож (Chitala ornata)
   Ссылка на основную публикацию